clientenbureau

  08/10/2021

Het cliëntenbureau wil een thuishaven worden voor ervaringsdeskundigen die hun ervaringen willen inzetten om anderen te helpen. Door middel van bijeenkomsten georganiseerd door het cliëntenbureau kan men verbinding met anderen aangaan. Op die manier kunnen ze elkaar helpen om hun eigen ervaringen te overstijgen ten dienste van anderen. Tijdens de openingsuren van T’hus is er steeds iemand van het cliëntenbureau aanwezig. 

Wat?

Ieder van ons heeft ervaring. Deze vormt de basis van je eigen persoonlijkheid. Ieder verhaal is dan ook uniek. Door aan ervaringsdelen te doen, richten we ons vooral op de doorleefde kennis over ons zelf. Het delen met de andere kan ons een nieuwe blik bezorgen, waardoor we nog meer in staat zijn om te reflecteren en nieuwe inzichten te verwerven. Ervaringsdelen is helpende bij het overstijgen van ons eigen unieke verhaal en dit in een veilig en vertrouwde omgeving.

Doorgroeien van ervaringsdelen tot een beeldvormer is dan ook een mooi proces die daar kan uit voortvloeien. Beeldvormers hebben de taak om vooral hoop te creëren voor diegene die dreigen vast te lopen/zitten in hun verhaal. Via beeldvorming willen we samen met de vrijwilligers en de bezoekers het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken. We plannen hiervoor activiteiten in de buurt. Andere organisaties kunnen beroep op ons doen: het brengen van herstelverhalen, getuigenissen, workshops en herstelondersteunende vormingen.  Samen werken we aan een omgeving zonder stigma, waarin kwartier maken een belangrijke functie is.

Een laatste peiler binnen het cliëntenbureau is het implementeren van de herstelondersteunende zorg door het nalezen van websites, brochures, visieteksten ... . Of je wil als organisatie aan de slag met lotgenotengroepen, participatieraden ... .