onze missie

De vermaatschappelijking van de zorg is de afgelopen 10 jaar niet meer weg te denken uit de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Het daagt ons uit om laagdrempelige initiatieven te ontwikkelen. Voor ons zijn ‘herstelondersteunende zorg’ en ervaringsdeskundigheid cruciale begrippen.

Met dit project beogen we om een ontmoetingsplaats te creëren waar een thuisgevoel heerst en een gevoel van veiligheid en warmte uitstraalt. Dit is een plek waar mensen samenkomen. Ontmoeting en het opbouwen van waardevolle sociale contacten blijven centrale doelen in het herstelproces, onder het motto 'herstellen doe je zelf maar niet alleen'. Hier wordt 'ont-moeten' prioriteit er wordt niets verwacht. Men kan er terecht voor een vrijblijvende praatje. We streven naar zowel individuele als verbindende zorg in een ruimte waar men gewoon zichzelf kan zijn. Samen gaan we op pad om te verkennen hoe we alle levensdomeinen kunnen optimaliseren in het herstelproces van iemand.

Door in investeren in vrijwilligers met ervaringskennis bieden we erkenning en herkenning in de informele gesprekken. Hier zijn geen behandelplannen aan de orde. We benadrukken de krechten en kwaliteiten van de mensen. Dankzij de inzet van vrijwillige ervaringsdeskundigen bevorderen we automatisch lotgenotencontact, waardoor mensen zich minder geïsoleerd voelen. Lotgenotencontact is een waardevol onderdeel van het herstelproces vanwege de erkenning  die het biedt. Door de inzet van ervaringsdeskundigheid gaan de vrijwilligers op een positieve wijze om met hun eigen ervaringen.

We streven naar meer inclusie door te mikken op een 50/50 verhaal. Zo kan de ‘man met de pet’ ook deelnemen aan de diverse activiteiten die we aanbieden in T'hus. Op die manier hopen we het taboe en het vaak aanwezige stigma op psychische kwetsbaarheid te doorbreken.

We zetten in op 3 basisprincipes van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg:

 

 

 

 

 

participatieve visie

Om cliënten en naastbetrokkenen te laten delen nemen aan initiatieven op micro-, meso- en macroniveau, kan er in T'hus de nodige vorming/ondersteuning worden voorzien. Zowel cliënten als naastbetrokkenen kunnen beroep doen op de kennis omtrent participatie. Op die manier wordt er gestreefd naar een optimale integratie van de participatieve visie.

herstelgerichte visie

T'hus werkt vanuit de herstelvisie. Niet de diagnose of behandelplan van de bezoekers zijn belangrijk wel de mens in al zijn facetten.

samenwerking

Samenwerking met alle actoren van de regio zijn belangrijk om voor de bezoekers -indien gewenst- een gerichte doorverwijzing te realiseren.  De goede samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen is eveneens een grote meerwaarde voor de voltallige regio.

3-jarig bestaan t'hus

  15/05/2024

Op vrijdag 17 mei vieren we feest.

lees meer

quiz

  20/03/2024

Op 25 maart organiseren we in T'hus een algemene quiz.

lees meer

Nieuws

3-jarig bestaan T'hus

Op vrijdag 17 mei vieren we feest.

lees meer

Quiz

Op 25 maart organiseren we in T'hus een algemene quiz.

lees meer