onze missie

De vermaatschappelijking van de zorg is de laatste 10 jaar niet meer weg te denken uit de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Het daagt ons uit om laagdrempelige initiatieven in het leven te roepen. Hierin zijn voor ons ‘herstelondersteunende zorg’ en ervaringsdeskundigheid sleutelwoorden.

Met dit project willen we een ontmoetingsplaats creëren waar een thuisgevoel heerst. Een gevoel dat veiligheid en warmte uitstraalt. Het is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het kunnen ontmoeten en betekenisvolle sociale contacten blijven belangrijke streefdoelen in een herstelproces onder de noemer ‘herstellen doe je zelf maar niet alleen’. Het is ook een plaats waar ont-moeten voorrang krijgt, men hoeft er niets. Men kan er terecht voor een vrijblijvende babbel. We gaan voor een individuele en ook een verbindende zorg in een ruimte waar men ook gewoon kan zijn. Samen gaan we op pad om te verkennen hoe we alle levensdomeinen kunnen optimaliseren in iemands herstelproces.

Door in te zetten op vrijwilligers met ervaringskennis bieden we in de vrijblijvende babbels ook heel wat erkenning en herkenning. Een plaats waar geen behandelplannen aan de orde zijn, waar we de krachten en de kwaliteiten van de mensen in het licht zetten. Door de inzet van vrijwillige ervaringsdeskundigen zetten we automatisch in op het bieden van lotgenotencontact, een gevoel dat mensen er niet alleen voorstaan. Lotgenotencontact is door de erkenning een werkzaam element in een herstelproces. Door de inzet van ervaringsdeskundigheid gaan de vrijwilligers op een positieve wijze om met hun ervaringen.

We willen inzetten op meer inclusie door te streven naar een 50/50 verhaal. In Thus kan ook de ‘man met de pet’ binnenkomen en deelnemen aan de verschillende activiteiten die we aanbieden. Op die manier hopen we het taboe en het vaak heersende stigma op psychische kwetsbaarheid te kunnen doorbreken.

We zetten in op 3 basisprincipes van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg:

participatieve visie

Om cliënten en naastbetrokkenen te laten delen nemen aan initiatieven op micro-, meso- en macroniveau, kan er in T'hus de nodige vorming/ondersteuning worden voorzien. Zowel cliënten als naastbetrokkenen kunnen beroep doen op de kennis omtrent participatie. Op die manier wordt er gestreefd naar een optimale integratie van de participatieve visie.

herstelgerichte visie

T'hus werkt vanuit de herstelvisie. Niet de diagnose of behandelplan van de bezoekers zijn belangrijk wel de mens in al zijn facetten.

samenwerking

Samenwerking met alle actoren van de regio zijn belangrijk om voor de bezoekers -indien gewenst- een gerichte doorverwijzing te realiseren.  De goede samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen is eveneens een grote meerwaarde voor de voltallige regio.

t'hus kortrijk

  19/05/2022

T'hus 2.0 is een feit. Onze nieuwe locatie bevindt zich in Kortrijk.

lees meer

gesloten op onze-lieve-heer-hemelvaart.

  20/04/2022

T'hus Waregem is gesloten op donderdag 26 mei.

lees meer

Nieuws

T'hus Kortrijk

T'hus 2.0 is een feit. Onze nieuwe locatie bevindt zich in Kortrijk.

lees meer

Gesloten op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart.

T'hus Waregem is gesloten op donderdag 26 mei.

lees meer